Adana'nın Öncü Gazetesi
$ DOLAR → Alış: 16,70 / Satış: 16,77
€ EURO → Alış: 17,46 / Satış: 17,53

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GÜNEY BÖLGE ŞUBE BAŞKANI ÜMİT TÜRKMEN GÜRIŞIK, YENİ DÖNEMDE BAŞKANLIĞA TEKRAR ADAY

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GÜNEY BÖLGE ŞUBE BAŞKANI ÜMİT TÜRKMEN GÜRIŞIK, YENİ DÖNEMDE BAŞKANLIĞA TEKRAR ADAY
  • 04.12.2021

Başkanlığa seçildiği günden beri ekibi ile birlikte canla başla çalışan, Kimya Mühendisleri Odasının üyeleri ile yakından ilgilenen, meslektaşlarının mesleki sorunlarını çözüme kavuşturmak için yönetim kurulu üyeleri ile birlikte özveriyle çalışan Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube Başkanı Ümit Türkmen Gürışık, başarılı işlerle meslek camiasında alkış topluyor.

Yeni dönem için başkanlığa tekrar aday olacağını, gelecek dönemlerde meslektaşlarıyla birlikte daha güzel işlere imza atacaklarını ifade eden Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube Başkanı Ümit Türkmen Gürışık, 15.Dönem Danışma Kurulu Toplantısında üyelerle buluştu. Uzun bir aradan sonra oda çatısı altında meslektaşlarıyla yeniden birlikte olmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Ümit Türkmen Gürışık, sözlerine şöyle devam etti.
Bildiğiniz üzere, en son danışma kurulumuzu Kasım 2019 da yapmıştık. Ardından 1 şubat 2020 de şubemizde genel kurulumuz gerçekleşti.

Genel kurulumuz , birliğimize bağlı odalarımızın başkanları ve yöneticileri, diğer sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, milletvekilleri ,üyelerimiz ve il temsilcilerimizin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşmişti. Bizler de bu coşkudan feyz alarak ,15.döneme gayet enerjik ve umut dolu başlamıştık. Fakat tüm dünyayı hiç beklemediği ve hazırlıklı olmadığı bir süreç ve zor günler bekliyordu.

Mart 2020 de, pandemi süreci, Türkiye’yi de hazırlıksız ve en yoğun haliyle içine aldı. Tüm insanlığın, canıyla sağlığıyla sınandığı bu günlerde ülkemizde ,pandeminin zorluklarını en derin haliyle hissetti , hissetmeye de devam ediyor. Ve tabi ki tüm sektörler gibi odamızda bu süreçten nasibini aldı.

Eğitimlerimizin, etkinliklerimizin yüz yüze yapıldığını düşünürsek, tüm iş dünyası gibi bizlerde bir süre ne yapacağımızı bilemedik. Ve sonra o güne kadar hayatımızda olmayan terimler, bir anda hayatımıza girdi.Zoom, online, webinar, teams gibi platformlar iş hayatının ve günümüzün bir parçası oldu.

Digital 2020 Raporu; Türkiye’deki nüfusun %74 ‘ünün internet, %64’ünün ise aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirtmektedir. Rapora göre, 16-64 yaş aralığındaki nüfus günde ortalama olarak 7 saat 29 dakika internet kullanmakta, bunun 2 saat 51 dakikasını sosyal medya için ayırmaktadır.

Pandemi dönemi, STK ve Meslek Odalarını üyeye ulaşma ve örgütlenme yöntemlerinde alışkanlıklarını kırmaya, geleneksel yöntemlerin dışına çıkmaya ve yeni araçları kullanmaya zorladığı görülmektedir. Kapanma, teknolojinin getirdiği imkânların keşfini mecbur kılmakta ve hızlandırmaktadır. Birçok katılımcı, kurum içi işleyişleri bakımından iletişim aplikasyonlarını kullanmaya mecbur kalmıştır. Geleneksel yöntemlere en bağlı kurumlarda dahi ‘sosyal medyayı daha etkin kullanmanın yararları ve mecburiyeti kabul edilerek, pratikteki dönüşümü işaret eden değişimler görülmektedir.

İnternetin sağladığı olanaklar sayesinde normalde sesimizi duyurma ihtimalimiz düşük olan insanlara ulaşabilir, mücadeleye yeni insanlar kazandırabilir, daha önce erişilmesi oldukça zor olan birçok bilgiye hızlıca erişebilir olduk. Haliyle bu alanın bu hızlı ve yaygın, niteliğine uygun örgütlenme araçları yaratmayı başarabildiğimiz durumlarda fikirlerin de hızlıca yaygınlaşabileceğini görüyoruz.

Teknolojik dönüşüm, sadece teknik alanda gerçekleşen bir değişimi ifade etmez. Aynı zamanda ilişkilerde, davranışlarda ve örgütlenmede de değişimi ifade eder, hatta bu alandaki değişimi zorunlu kılar. Bu nedenle Meslek Odalarının, yakın veya orta vadede kendi organizasyonel yapılarında da değişime gitmek zorunda kalacakları öngörülebilir. Geleneksel yapılar, ilişkiler ve alışkanlıkların kısıtlayıcı etkileri analiz edilmeli ve bu konuda stratejiler oluşturulmalıdır.

Güçlü bir kurum olan kimya mühendisleri odası ve tabi ki şubemiz de , değişim sürecine uyum sağlayarak, gereken aksiyonları aldı ve eğitimlerine online devam etti. Sunumda da göreceğiniz üzere, eğitimlerimiz ve etkinliklerimiz de geleneksel yapının dışına çıkarak , hızlıca pandemi sürecindeki digitalleşmeye uyum sağladı.

Online etkinliklerin , erişebilirlik , hızlılık ve sürdürebilirlik gibi avantajları olmasına rağmen, odamızın üyeleriyle bağının etkin devam etmesi için yüz yüze , yan yana ve omuz omuza da olması her zaman önemlidir. Bu bilinçle biz online ve yüz yüze etkinlikleri , dengeli götürmeyi hedeflemekteyiz.

Pandemi sürecinde halkımızı ilgilendiren önemli başlıklardan bir kaçı da bildiğiniz üzere, dezenfektanlar, kolonyalar ve temizlik malzemeleriydi. Radyo , televizyon , gazete ve diğer iletişim araçlarıyla, üretimi, denetlenmesi , tüketim alışkanlıkları gibi konularda odamız ve yk adına açıklamalarda bulunarak , sorumluluklarımızı yerine getirdik.
Pandemi sürecinde , bizler evimizde kapanmalara maruz kalırken , kadın-çocuk şiddeti ve cinayetleri de artmaya devam etti. STK’lar , kadın platformları “İstanbul sözleşmesi yaşatır”derken ve bir gece sessiz sedasız, İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı.
Bizler yönetim olarak, bu konuyu da boş geçmedik, gündemimize aldık ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, tek bir güne değil haftaya dağıtarak, bu konuyla ilgili de sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık.

Bildiğiniz gibi 2007 yılından bu yana hemen hemen her yıl TMMOB yasasının değiştirilmesi konusu gündeme taşınıyor, kimi zaman yasa tasarıları hazırlanıyor. Kimi zaman adımızı, kimi zaman seçim sistemimizi, kimi zaman da yetkilerimizi kısıtlamak üzere tasarılar hazırlanıyor. Hazırlanan bu tasarıların ortak bir amacı vardır.
Amaçlanan şey, TMMOB’nin kamusal niteliğini ve özerk yapısını ortadan kaldırmak, faaliyet alanlarımızı kısıtlamak, mesleki denetim yetkilerimiz daraltmak ve kurullarımızı işlevsizleştirmektir. Bu değişiklikler gündeme geldiğinde, buna karşı da duyarsız kalmadık, yönetimdeki ve yedekteki arkadaşlarımızla birlikte, TMMOB’a dokunma videosu hazırladık. Sosyal medyada paylaştık.Bizler Birliğimizin Anayasal Statüsünün ve kamusal görevlerimizin altını çizerek, bu görevleri ancak ve ancak siyasi iktidardan bağımsız kalarak, herhangi bir baskı altında kalmaksızın yerine getirebileceğimizin altını çizdik.
Çalışmalarımızı bilimsel gereklilikleri ve kamunun menfaatini göz önünde bulundurarak yürütmenin önemini vurguladık. Anayasanın bize sağladığı özerkliği ortadan kaldıracak her türden idari vesayet girişiminin mesleğimize ve ülkemize zarar vereceğini güçlü bir şekilde dile getirdik. Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasında Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları da yer almaktadır.

Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini; planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde etkilenmektedir.
Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi mesleğimize özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır. Son günlerde TMMOB yine DİPLOMALI İŞSİZ OLMAK İSTEMİYORUZ hactagı ve sloganıyla , tüm odalarda kampanya başlatmış, basın açıklaması yapmış ve konuya dikkat çekmek istemiştir.

TÜİK Verilerine göre ülkemizde 7 milyon 900 bin kişi işsizdir. 2021 yılında ülkemizdeki genç işsizliği, %23,2 olarak açıklamıştır. Yani çalışacak her dört gençten biri işsizdir. Binlerce genç iş bulmaya dair umutlarını yitirmiştir. TMMOB üye sayısı 2021 yılında 600 bini aşmıştır. Ancak üye sayısının yaklaşık %38,3 ü işsizdir. Mühendislerin iş bulamaması , ülkemizin üretimden kalkınmadan gelişmeden koptuğunu göstermektedir. Bizler de yönetim olarak, iş hayatının üyelerimiz üzerindeki baskısına derinden üzülüyoruz. Ancak, göreve geldiğimizden bu yana tüm üyelerimize eşit mesafe ve hakta yaklaşarak, bizimle iletişime geçilmiş tüm iş ilanlarını, mail ve whatsapp yoluyla duyurusunu yapmaktayız.

Yönetim sadece üyelerine ulaşmakta değil , odayı temsilde de sorumlu ve görevlidir. Pandemi sürecine ve çalışan bir yönetim kurulu olmamıza rağmen, Kimya Mühendisleri Odasının temsilde bulunması gerektiği her alanda , bulunduk. Pandemi sürecinde bile İKK olsun, basın açıklamaları olsun , merkezin yapmış olduğu danışma kurulları, kadın çalışma grubu , kadın kurultayı , diğer odaların genel kurulları, TMMOB genel kurulu vs..,hepsinde kimya mühendisleri odasının bayrağını taşıdık.
Yine vurgulamak isterim ki, çalışan bir yönetim kurulu olmamıza rağmen , odamızı en iyi şekilde temsil ederek 2 dönemdir odamıza vizyon kattık. Bizler 15.dönem olarak, görevimizin sonuna geliyoruz. Kimya Mühendisleri odası yeni bir seçim sürecine giriyor.

Bizler, zor günlerden geçtiğimizin farkındayız, ve içerisinden geçtiğimiz bu zorluklarda almış olduğumuz görev omuzlarımızdaki yükü daha ağırlaştırıyor.Fakat ne mutlu bize ki, sırtladığımız yük ne kadar ağır olursa olsun, ödediğimiz bedeller ne denli büyük olursa olsun geri adım atmayan arkadaşlarımızla yan yanayız.
Varlığınız bize güç veriyor. Varlığınız , Kimya Mühendisleri odası, TMMOB ve ülkemizin geleceği için hepimize umut veriyor. İyi ki varsınız! Ben bu dönemde , gönüllük esasıyla çalışan öncelikle yönetimdeki arkadaşlarıma, oda çalışanlarımıza ve emeğini esirgemeyen katkı koyan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

GÖKÇE –TAYLAN  ÇİFTİ DÜNYA EVİNE GİRDİ
CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Sonay Gültekin Özel’in ve Ferhan Özel’in kızı Gökçe ile Özden ve İlhan Çankaya’nın oğlu Taylan...
Çocuklarımızın bugününe ve gelecekteki yaşamlarına rehber olmaya gayret gösterdik
Kıymetli Velim, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının son aylarına girmiş bulunmaktayız. Çocuklarımızla birlikte geçireceğimiz zaman zarfı içerisinde öncelikle sizlerin bizlere güvenmenizi...
Nihayet Yıldırım kişisel gelişim uzmanı, eğitimci yazarı olarak ulusal basın ödülüne layık görüldü
Adana’nın gururu,milli eğitim camiası’nın kişisel gelişim uzmanları’nın,eğitimcilerin,şairlerin ve roman yazarların medarı iftiharı,kamu kurum ve kuruluşların,sivil toplum kuruluşların,yerel ve ulusal yöneticilerin...
47 SENDİKANIN TOPLAMINDAN DAHA FAZLA ÜYESİYLE EĞİTİM-BİR-SEN YİNE ZİRVEDE
Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi 2022 yılı mutabakat sonuçlarına göre tüm sendikalardan daha fazla üye sayısına ulaşarak eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri iş...
İsrail işgal güçleri, kendi ırkından başka bir millete yaşam hakkı tanımamaktadır.
İsrail işgal güçleri, kendi ırkından başka bir millete yaşam hakkı tanımamaktadır. Adana İHH Başkanı Mahmut Eraslan 12. yıl önce Gazze!ye...
BTP, KOZAN İLÇE TEŞKİLATI YENİ ADRESİNDE
BTP, KOZAN İLÇE TEŞKİLATI YENİ ADRESİNDE Bağımsız Türkiye Partisi Kozan ilçe başkanlığı hafta sonu yeni adresinde faaliyetlerine başladı. BTP Kozan...
YOKSUL HALKA ÜCRETSİZ YEMEK İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR
Zeydan Karalar’dan Pozantı’ya eğitim, altyapı, içme suyu, tarımsal sulama ve hayvan kısırlaştırma merkezi hizmeti… Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,...
Mutfağa düşen yangın, direkt Ak Parti’ye karşı tepki,  İYİ Partiye karşı da teveccüh oluşturdu
İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanı Ahmet Köse, yaşanan ekonomik sıkıntıların vatandaşları zor durumda bıraktığına değindi. Sarıçam İlçe teşkilatı olarak çalışmaları...
Adana’nın önde gelen Gazetecileri Sağlık- Sen Adana Şubesinde bir araya geldiler.
Adana’nın önde gelen Gazetecileri Sağlık- Sen Adana Şubesinde bir araya geldiler. Sohbet ortamında geçen kahvaltıda Sağlık- Sen Adana Şube Başkanı...
SAĞLIK-SEN ADANA ŞUBESİ TARAFINDAN AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞTAYI YAPILDI
SAĞLIK-SEN ADANA ŞUBESİ TARAFINDAN AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞTAYI YAPILDI. Sağlık – Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, Adana İl Sağlık Müdürümüz...
MHP’li ÖZTUĞ’dan Yoğun Katılım
MHP’li ÖZTUĞ’dan Yoğun Katılım 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni sebebiyle Adana’ya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel...
Adana’da MHP fırtınası
Adana’da MHP fırtınası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla yurt genelinde başlatılan ve Ramazan ayı münasebetiyle ara verilen “Adım Adım...
Bağımsız Türkiye Partisi Adana Kadın Kolları ‘Anneler Günü”  programı düzenledi
Hafta sonu Programa BTP Genel Başkan Yardımcısı, Kadın Kolları Genel Başkanı Seçil Mumcuoğlu’da katıldı. Seçil Mumcuoğlu davetlilere yaptığı konuşmada; ‘...
YAŞASIN 1 MAYIS
1 MAYIS ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN. Hak-İş Konfederasyonu Adana İl Başkanlığı “1 Mayıs Emek ve Dayanışma...
MHP Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Tolay’dan iftar programı
MHP Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Tolay’dan iftar programı MHP Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Tolay, Park Kafe’de...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ