Adana'nın Öncü Gazetesi
$ DOLAR → Alış: 32,13 / Satış: 32,26
€ EURO → Alış: 34,93 / Satış: 35,07

Artan İş Yüküne, Çalışmayan Sistemlerinize, Angaryaya Hayır!

Artan İş Yüküne, Çalışmayan Sistemlerinize, Angaryaya Hayır!
  • 26.04.2024

Artan İş Yüküne, Çalışmayan Sistemlerinize, Angaryaya Hayır!

 

 Mali Müşavirler Köleniz Değildir! 

Geçici değil, acil kalıcı çözümler istiyoruz!

Adana Mali Müşavirler Odası Başkanı Güney Yılmaz,  Adana Mali Müşavirler Odası  yönetimi kurulu ve üyeler adına Adana Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan Heykelli Park içerisinde artan iş yükü ve taleplerinin görmezden gelinmesine yönelik  bir basın açıklaması yaptı.

Çok sayıda mali müşavirin katıldığı basın açıklamasında  Adana Mali Müşavirler Odası Başkanı Güney Yılmaz  şunları ifade etti.

Bizler; ülkenin her noktasında vergi mükelleflerine ve kamuya hizmet veren 126.000 kişilik bir camiayız. Bugün 126.000 Mali Müşaviri temsil eden ve ülkemizin her ilinde ve bazı ilçelerinde bulunan 77 Mali Müşavir Odası tepkisini dile getiriyor. Bizlerde Adana Mali Müşavirler Odası olarak 2.523 üyemiz ve 400’e yakın aday üyemiz adına yetkililere sesleniyoruz.

Bir Mali Müşavir 4 yıllık fakülte, 3 yıllık staj ve ülkenin en zorlu 2 sınavından geçerek, diğer serbest meslekler içerisinde en zorlu eğitim ve sınav süreçlerini tamamladıktan sonra ruhsat alabiliyor. Buna rağmen hak ettiğimiz insani çalışma ve yaşama koşullarından oldukça uzağız.

Devletlerin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Ancak, bu veriler toplanırken, istenilecek verilerin mümkün olduğunca tek elden alınması, gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi ve veri toplama için kullanılan yöntemlerin de sağlıklı çalışması büyük önem arz etmektedir.

Bu verilerin büyük bir bölümünü oluşturan ve ilgili kamu kurumlarına ileten biz Mali Müşavirlerin sırtındaki bu yük artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bizlerden alınan beyan ve bildirimlerin sayısı her geçen gün artmış, teknolojik gelişmelere göre bu beyan ve bildirimlerin içerikleri kolaylaşacağına zorlaşmıştır.

  Gelişmiş ülkelerde iş verimini artırmak için haftalık çalışma günlerinin dört güne indirilmesi tartışılırken bizim mali müşavirler olarak neredeyse 7/24, köle gibi çalışmak zorunda bırakılıyoruz.

Yasal açıdan mükellef veya işverenlerden istenilmekle beraber, iktisadi ve sosyal hayata ilişkin ihtiyaç duyulan hemen her veri bizler aracılığıyla toplanılır hale gelmiştir.

Bu zaten çok ağır bir iş yükü altında ezilmemize sebebiyet vermekte iken bir de beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin sağlıklı çalışmaması ve sık sık tıkanması, bir taraftan zamanla yarışırken oluşan stresimizi katbekat artırmaktadır.

Maliye Bakanlığı’nın, her an verimli ve sağlıklı çalışmasını temin etmek zorunda olduğu sistemleri sürekli sorunlar yaratmakta, birkaç saniyelik işlemler için saatler harcamamıza sebep olmaktadır. Bir vergi beyannamesini vermek ve tahakkuk eden vergiyi ödemek inanılmaz bir çileye dönüşmektedir. Düşünün ki sadece Maliye Bakanlığının sistemlerinin doğru çalışmaması nedeniyle zaman zaman beyan ve vergi ödeme süreleri uzatılıyor, kamu finansmanı sekteye uğratılıyor.

En olağan ve rutin dönemlerde dahi beyan ve bildirimleri sağlıklı bir şekilde hazırlayamaz hale getirildik

                            Masa başında ölmek istemiyoruz!

3568 sayılı Meslek Yasamızın 1. maddesinde Kanun’un amacı, “işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları gerçekleştirmek, …” şeklinde tanımlanmıştır.

Ancak, bu kadar ağır iş yükü altında çalışmak zorunda bırakılan bizler bir işletmeninin faaliyetlerini ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütemez duruma getirildik.

Sadece Nisan ayında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen vergi takviminde toplam 56 beyan ve bildirimin verileceği açıkça görülmektedir. Bu beyan ve bildirimlerin yanında bir de en son 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliği ile sirküleri henüz iki üç ay önce yayımlanan, hala uygulamada birçok tereddüdü barındıran enflasyon muhasebesi işlemlerine ilişkin yapılacak çalışmaları da aynı takvimde tamamlanmak zorunda bırakılmamızı adil ve uygulanabilir bulmuyoruz!

Resmi, idari ve hafta sonu tatilleri Ramazan Bayramı ile birleşince toplam on iki günlük tatil nedeniyle Nisan ayında çalışma günü olarak sadece on sekiz gün kalmaktadır. Bu kadar kısa sürede bu kadar beyan ve bildirimin sağlıklı bir şekilde verilmesi mümkün değildir.

Tüm bunların yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığının portalları verimli ve doğru bir şekilde çalışmamaktadır. Milyarlarca kullanıcısı, milyarlarca fotoğraf, video ve mesaj barındıran, dünyanın her yerinde kullanılan birçok sosyal medya portalı sorunsuz bir şekilde çalışırken, devletin en önemli kurumunun sistemleri sık sık, yaşanan yoğunluk gerekçesiyle çalışmamaktadır. Bunu anlamak mümkün değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, üst birliğimiz TÜRMOB tarafından hem yazılı hem sözlü yapılan başvuruları dikkate alması için üyelerimizin masa başında ölmesi mi gerekiyor!

Yaşadığımız sorunları, çözüm önerilerini, iş yükünün nasıl verimli ve uygulanabilir bir şekilde hafifletileceğine ilişkin önerilerimizi Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktardık.

Yapılan her görüşmede, ağır iş yükü altında ezildiğimizi, omuzlarımızdaki yükün artık dayanılmaz bir seviyeye geldiğini, beden ve ruh sağlığımızın bu yükü kaldırmadığını sıklıkla ifade ettik.

Önerilerimize yıllardır sessiz kalınması sebebiyle büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının tamamen değiştirilmesi şarttır.

Ölçüsüz bir iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi, bizlerin iş ve yaşam dengesini olumsuz etkiliyor ve insani yaşam hakkımızı elimizden alıyor.

Sorunlarımıza ivedi olarak çözüm üretilmesi için haykıran 130 bin Mali Müşavirin çığlığına duyarsız kalınmamalıdır. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı!

İnsani şartlarda yaşamak biz mali müşavirlerin anayasal hakkıdır.

                          Beyan süresi uzatmak çözüm değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığından her ay beyan sürelerinin uzatılmasını değil, günümüzde yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığı bir çağda, elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan verilerin etkin bir şekilde sınıflandırılmasını ve yasal olarak veri talep eden kurumlarla, örneğin TUİK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu gibi tüm kamu kurumlarıyla paylaşılmasını talep ediyoruz.

Aynı verilere dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirimlerin kaldırılmasını istiyoruz.

Ayrıca, vergi beyan dönem ve sürelerinin, resmî tatil günleri dikkate alınarak düzenlenmesini talep ediyoruz.

Şu sıralar hepimiz gece gündüz demeden rutin işlerimizin yanında ay sonuna kadar 2023 dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerini yetiştirmek için uğraşıyoruz. Ve bu beyannameleri Enflasyon Muhasebesi düzeltme işlemleri ile birlikte yapmaya çalışıyoruz.

Kurumlar vergisi beyannameleri bile süresinde hazırlanıp beyan edilemeyecek durumda iken bir de bundan 17 gün sonra 2024 dönemi geçici vergi beyannamesinde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılması ve beyanname ekine bilançonun eklenmesi istenmektedir. Tüm bu işlerin yanısıra elektronik defter işlemleri, İşletme Cetvelleri, onlarca kamu kurumunun ve müşterinin yüzlerce bilgi ve belge talepleri ortada durmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Enflasyon Düzeltmesine ilişkin mevzuat oldukça geç yayınlanmıştır. Bunun uygulanmasına ilişkin tüm yük ve zaman baskısı bizlerin üzerine bırakılmıştır. Bu işlemin zorluğu, doğru bir şekilde yetişmesinin mümkün olmadığı dayanakları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına defalarca iletilmiştir.

2023 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve elektronik defter beratlarının yüklemelerinin Nisan ayındaki resmî tatil sürelerinin uzun olması ve Enflasyon Düzeltme işlemleri nedeniyle zamanında yapılması mümkün değildir.

                  Mali Müşavirler kimsenin kölesi değildir!

Bizler gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapan bir meslek grubuyuz. Kamu finansmanı açısından yaptığımız için değerini ve önemini iyi biliyoruz. Pandemi döneminde hayatlarımızı hiçe sayarak ekonominin çarklarının dönmesi için çalışmaya devam ettik. Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve teşvikler için çalışmaları biz yaptık, beyanname ve bildirimleri zamanında yaparak verginin doğru bir şekilde hesaplanmasını ve toplanmasını sağladık. Deprem felaketinde de aynı fedakarlığı gösterdik. Ülkemizin en zor zamanlarında bizler çalışmaya, hem devlete hem de işletmelere destek olduk.

Elbette kriz dönemlerinde, zor dönemlerde herkesin elini taşın altına koyması ve var gücü ile çalışması gerekmektedir. Bu sorumluluğumuzun farkındayız, hep farkında olduk. Ancak, hiçbir kamu gücünün de bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye, insanların ruh ve beden sağlıklarını bozmaya hakkı yoktur.

Kaldı ki kendi sistemlerini bile çalışır durumda tutamayan ancak onlarca işi üzerimize yıkan Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş ücret tarifemize gelince, enflasyonun sorumlusu bizlermişiz gibi, enflasyonun yükselmesini gerekçe göstererek, asgari ücret tarifemizi enflasyonun altında belirlemiştir. Buna zorla çalıştırma denir, angarya denir, kölelik denir. Mali Müşavirler kimsenin kölesi değildir!

Bizler işimizi doğru yapmak istiyoruz. Vergi için değil, bilgi için muhasebe yapmak istiyoruz. Bu çerçevede en doğru veriyi üretmekten, enflasyon muhasebesi işlemlerini yapmaktan kaçınmıyoruz. Ancak buna ilişkin mevzuatı geç yayınlayan, sistemlerini stabil tutamayan, her beyanname döneminde bizlere zaman kaybı yaratan, bilgisayar başında cinnet geçirten Hazine ve Maliye Bakanlığı yaşanan bu olumsuzlukları görmek zorundadır. Ve bizler en doğru raporları üretmeyi istedikçe, gece gündüz bunun için çalıştıkça, matrah artırımları ve af kanunları ile muhasebe ve vergi tekniğine aykırı, siyasi uygulamalarla bu çabamızın baltalandığını da görmek istemiyoruz.

Artık yeter diyoruz! Bu sese kulak verilmeli…

Enflasyonu yaratan bizler değiliz, mali yükünü fazlasıyla çekerken, iş yükünü de çekmek istemiyoruz.

Artık geçici çözümler değil, kalıcı çözümler istiyoruz. Bunun için;

Acilen;

*Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi Beyannamelerinin ve e-Defter Beratlarının süreleri uzatılmalı ve buna ilişkin mevzuat hemen yayınlanmalıdır.

*Geçici Vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi ve bilanço istenmesi uygulaması mevcut şartlarda uygulanamaz durumdadır. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

*Elektronik belge sistemleri derhal stabil hale getirilmelidir. Yapılamıyorsa KDV Beyannamesi verme süresi de uzatılmalıdır.

Bu geçici çözümlerin ardından, sorunlarımızın kalıcı çözümü için aşağıdaki taleplerimiz hayata geçirilmelidir.

 

*3568 sayılı köhnemiş meslek kanunumuz bizlerin talepleri çerçevesinde değiştirilmelidir. Maliye Bakanlığı’nın ve Yeminli Mali Müşavirlerin çağdışı vesayeti tamamen kaldırılmalıdır. Mali Müşavirler kendi örgütlerini yönetebilecek kadrolara, yeteneğe ve güce sahiptir.

*Yıllar içerisinde Maliye Bakanlığının tüm kırtasiye yükü üzerimize yüklenmiş ancak her beyannameden Damga Vergisi tahsil edilmektedir. Üzerimize yüklenen kırtasiye ve yazılım yükü için, Damga Vergisi adı altında toplanan bu vergiden asıl hak sahibi olan biz Mali Müşavirlere pay verilmelidir.

*Mali Müşavirlerin kullandığı tüm portallar, beyanname ve defter yükleme sistemleri kalıcı bir şekilde düzeltilmeli, sorunsuz çalışması sağlanmalıdır. Sistem sorunları yaşandığı dönemlerde, beyanname ve bildirimlerin süresi son günü beklenmeksizin derhal uzatılmalıdır.

*Kamu Kurumları için ortak veri havuz oluşturulmalı, her kurumun bizlerden ayrı ayrı bilgi ve talep etmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.

*Beyanname ve bildirimler sadeleştirilmeli, bazıları birleştirilmelidir.

*KDV2 Beyannamesinde olduğu gibi Mali Müşavirlerin verginin ödenip ödenmediğini takip etme sorumluluğu kaldırılmalıdır. Verginin ödenip ödenmediğini takip etmek, tahsil etmek Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.

*Aday üyelerimizin staj dönemleri desteklenmeli, teşvikler sağlanmalıdır.

*Mali Müşavirlerin devlet desteklerinden yararlanabileceği modeller oluşturulmalıdır.

*Arabuluculuk hakkımız verilmeli, KDV iadesi yetkilerimiz artırılmalıdır.

*Yıllardır mücadelesini verdiğimiz Yeşil Pasaport hakkımız verilmelidir.

*Af kanunları ve matrah artırımları ile işletmeler aklandığı, borçları silindiği halde, işini iyi yapmaya çalışan Mali Müşavirleri müteselsil sorumlu tutan uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Dinçer Dinç : 19 Mayıs’ı gururla ve coşkuyla kutluyoruz.
Dinçer Dinç : 19 Mayıs’ı gururla ve coşkuyla kutluyoruz AK Parti Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dinçer...
“Önce ülkem, önce milletim diyen milli şuur diridir!”
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı. “Kuşkusuz gelecek Türkiye’nindir,...
EVLENECEK ÇİFTLERE MÜJE!  ADSOD TARAFINDAN YÜZDE 40  İNDİRİM YAPILIYOR
EVLENECEK ÇİFTLERE MÜJE! ADSOD TARAFINDAN YÜZDE 40  İNDİRİM YAPILIYOR Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin, evlenecek çiftlere...
EĞİTİMDE ŞİDDET YASASI ÇIKARILSIN!
Şiddete Yönelik Önlem Almanız İçin Daha Kaç Eğitimcimizi Yitireceğiz? Artık Yeter! EĞİTİMDE ŞİDDET YASASI ÇIKARILSIN! Türkiye Kamu-Sen Adana İl Temsilciliği...
KURBAN KARDEŞLİĞE ÇAĞRI
KURBAN KARDEŞLİĞE ÇAĞRI Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan Adana İHH il Başkanı Mahmut Eraslan; “Hayırseverlerimizin Kurban Bayramı’nda yapacağı...
Çukurova Üniversitesi Öğrenci Hareketi Başkanı Halil Çalışkan’ı ve arkadaşlarını Memur-Sen Adana Teşkilatı ziyaret etti.
Çukurova Üniversitesi Öğrenci Hareketi Başkanı Halil Çalışkan’ı ve arkadaşlarını Memur-Sen Adana Teşkilatı ziyaret etti. Memur-Sen adına Eğitim Bir-sen Başkanı Mehmet...
Sağlık-sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu Kozan’da ambulansa yapılan saldırıyı kınadı
Memur-Sen Adana İl Temsilcisi ve Sağlık-sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu Kozan’da ambulansa yapılan saldırıyı kınadı Nennioğlu yapmış olduğu açıklamada...
ASİM’den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline destek
ASİM Başkanı Mahmut Eraslan yaptığı açılış konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığının üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”hakkında bilgilendirme...
EKMEK, ADALET VE HÜRRİYET İÇİN 1 MAYIS’ta ALANLARI DOLDURANLARA SELAM OLSUN!
EKMEK, ADALET VE HÜRRİYET İÇİN 1 MAYIS’ta ALANLARI DOLDURANLARA SELAM OLSUN! KESK, DİSK, Türk-İş ve TMMOB  1 Mayıs İşçi Bayramı- Emek...
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Türkiye en kötü 10 ülke arasında
                                       ...
BİLGİÇ,: BU ÜLKE BİZİM, SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ
                                       ...
Büro Memur-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanlığı’nın Teşkilat Toplantısı Gerçekleştirildi
Adana, 27 Nisan 2024 – Büro Memur-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanlığı,  Evliya Çelebi Uygulama Otelinde gerçekleştirdiği teşkilat toplantısıyla üyeleriyle...
Artan İş Yüküne, Çalışmayan Sistemlerinize, Angaryaya Hayır!
Artan İş Yüküne, Çalışmayan Sistemlerinize, Angaryaya Hayır!    Mali Müşavirler Köleniz Değildir!  Geçici değil, acil kalıcı çözümler istiyoruz! Adana Mali...
“Emeklileri Devletin Vereceği Sosyal Yardımlara Muhtaç Etmeyin.”
*Memur-Sen Adana İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, “Emeklilerin Toplumdaki Önemi ve Refahlarının Artırılması” Konulu Yazılı Bildiri...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ